Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Wilt u meer weten over BSN in de zorg?

  • Hoe moet ik mij legitimeren?

    U legitimeert zich met uw paspoort, identiteitskaart, vreemdelingenkaart of rijbewijs. Dit geldt ook voor kinderen. Jongeren van 12 tot 14 jaar, die niet willen dat hun ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het bezoek aan de huisartsen spoedpost, kunnen zich legitimeren met hun schoolpas.

  • Waarom moet ik mij legitimeren?

    Wij zijn verplicht om uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren. Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer. Het wordt gebruikt voor betrouwbare uitwisseling van medische gegevens en het voorkomt persoonsverwisselingen.