Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Werkwijze

Als u de Huisartsen Spoedpost Oostelijk Zuid-Limburg belt, krijgt u een speciaal opgeleide triagist aan de lijn. Deze vraagt naar uw persoonlijke gegevens en de aard van uw klachten. Aan de hand van het gesprek bepaalt de triagist hoe u het beste geholpen kunt worden. Deze mogelijkheden zijn er:

Opname van gesprekken

Alle gesprekken met onze Huisartsen Spoedpost worden opgenomen voor trainings- en Kwaliteitsdoeleinden.

Telefonisch advies

De triagist geeft u onder supervisie van een huisarts advies over hoe u uw medische klacht zelf kunt behandelen. Zo nodig maakt u de volgende werkdag een afspraak met uw eigen huisarts.

Bezoek Huisartsen Spoedpost

De triagist maakt een afspraak voor een telefonisch consult met een huisarts

Visite huisarts

De triagist maakt een afspraak voor een visite aan huis. Dit gebeurt als u om medische redenen niet naar de huisartsen spoedpost kunt komen.

Naar ziekenhuis

Uw klacht is zo spoedeisend of gecompliceerd dat u naar het ziekenhuis moet. De triagist meldt u alvast aan. Afhankelijk van de situatie gaat u zelf naar het ziekenhuis of wordt u opgehaald door een ambulance. Vergeet uw identiteitsbewijs niet…