Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Wanneer mag welke informatie over minderjarigen gedeeld worden?

  • Wanneer mag welke informatie over minderjarigen gedeeld worden?

    De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft aparte regels voor vier groepen minderjarigen: Hieronder vindt u de regels die gelden bij deze vier groepen: Minderjarigen jonger dan 12 jaar De ouders of voogd(en) hebben altijd recht op informatie over de minderjarige. Minderjarigen van 12, 13, 14 of 15 jaar De ouders of voogd(en) hebben […]

  • 16 jaar of 17 jaar?

    Als je 16 jaar of ouder bent, kun je naar de huisarts zonder dat je daarvoor toestemming van je ouders nodig hebt. Je mag dan zelfstandig handelen bij de huisarts. De huisarts mag zonder jouw toestemming geen informatie doorspelen naar je ouders en je ouders hebben geen inzage in je medische dossier.

  • Hoe gaat de huisartsen spoedpost om met mijn medische gegevens?

    Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. U moet ervan uit kunnen gaan dat alles wat u met uw hulpverlener bespreekt geheim blijft. Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling zijn op de hoogte van uw situatie. Informatie mag slechts met uw toestemming doorgegeven worden aan bijvoorbeeld uw partner, […]