Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Wanneer mag welke informatie over minderjarigen gedeeld worden?

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft aparte regels voor vier groepen minderjarigen:

  • Minderjarigen jonger dan 12 jaar
  • Minderjarigen van 12, 13, 14 of 15 jaar
  • Minderjarigen van 16 en 17 jaar
  • Minderjarigen die wilsonbekwaamzijn (12 tot 18 jaar)

Hieronder vindt u de regels die gelden bij deze vier groepen:

Minderjarigen jonger dan 12 jaar

De ouders of voogd(en) hebben altijd recht op informatie over de minderjarige.

Minderjarigen van 12, 13, 14 of 15 jaar

De ouders of voogd(en) hebben recht op informatie die belangrijk is voor hun rol als opvoeder. De arts hoeft geen informatie te delen als hij vindt dat het in strijd is met de zorg van een goed hulpverlener.

De minderjarige moet zelf toestemming geven aan de huisarts om gegevens met andere mensen te delen. De ouders en het kind kunnen aanvragen om het medisch dossier te bekijken. Het kind kan bezwaar maken tegen dat de ouders het dossier kunnen inzien. 

Deze groep minderjarigen mag niet zelfstandig een behandelingsovereenkomst sluiten. Dat doen de ouders of voogd(en) namens de minderjarige. Voor elke actie die hoort bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst, moeten zowel de minderjarige als de ouder(s)/voogd(en) toestemming geven aan de arts. Van tevoren vertelt de huisarts hen over wat de behandeling inhoudt. 

Minderjarigen van 16 of 17 jaar

De ouders of voogd(en) hebben geen recht op informatie. De minderjarige heeft het recht op geheimhouding. Een patiënt van 16 of 17 jaar moet op dezelfde wijze behandeld worden als een meerderjarige.

Minderjarigen die wilsonbekwaam zijn (12 tot 18 jaar)

De ouders of voogd(en) hebben altijd recht op informatie over minderjarigen die wilsonbekwaam zijn. Voor alle wilsonbekwame minderjarigen van 12 tot 18 jaar geldt dat hun ouders of voogd(en) met de huisarts afspraken maken over hun zorg en gezondheid.