Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Kwaliteit

Algemeen

Zowel de overheid als diverse instanties waaronder de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars houden toezicht op de kwaliteit van zorg die in Nederland wordt geleverd.
Ook HuisartsenOZL dient aan deze kaders en regels te voldoen en wordt hierop periodiek getoetst.

HuisartsenOZL werkt aan een constant verbeterproces van de eerstelijnszorg in de regio. Alles hierbij draait om de patiënt die recht heeft op de best mogelijke zorg, dicht bij huis. Het promoten van kwaliteit gebeurt onder andere door het volgen van landelijke richtlijnen voor zorg en het laten certificeren van de verleende zorg. Hierbij wordt getoetst aan de erkende standaard, ISO. Zowel de huisartsenpraktijken, de huisartsenpost en de chronische zorg programma’s worden extern beoordeeld op de geleverde kwaliteit.

HaZo24

De huisartsenzorg kenmerkt zich door 24 uurs beschikbaarheid en toegankelijkheid voor de patiënt. Het is belangrijk dat de patiënt te allen tijde mag vertrouwen op de juiste kwalitatieve zorg geleverd door de huisarts, ongeacht de locatie of de organisatie waar deze zorg wordt geleverd.

Binnen de 24 uur huisartsenzorg zijn tenminste drie soorten organisaties actief: de huisartsenpraktijk, de huisartsenpost en de organisatie van Chronische Zorg.

De borging van de kwaliteit en continuïteit in 24 uur Huisartsenzorg heeft geleid tot het  ontwikkelen van een geïntegreerd kwaliteitssysteem, samen met een aantal andere zorggroepen (Cohesie (Noord- Limburg), HONK (Noord- Oost Kennemerland), Meditta (Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg) en ZIO (Maastricht Heuvelland)): HaZo24 (Huisartsenzorg 24 uur).

De HaZo24 is een kwaliteitssysteem dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uur perspectief monitort en verbetert:  de HaZo24 is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN – EN 15224 en op de landelijke veldnormen, zoals vastgesteld door de beroepsgroep. Certificering volgens HaZo24 helpt om aan te tonen dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Ook de weg naar certificering helpt de praktijk/organisatie verbeterpotentieel op te sporen en te realiseren. Niet alleen binnen de patiëntenzorg, maar ook binnen de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk/organisatie

Vanaf 2016 is de implementatie van de HaZo24 uitgerold binnen huisartsen Spoedpost OZL, de chronische zorg en de dagpraktijken van HuisartsenOZL. De dagpraktijken worden hierbij ondersteund en gefaciliteerd door HuisartsenOZL.

Sinds eind 2016 zijn de chronische zorg, de huisartsenpost en 43 praktijken gecertificeerd op basis van HaZo24.

HaZo24 certificering – huisartsen Spoedpost OZL

huisartsen Spoedpost OZL wil een organisatie zijn die voor haar patiënten op het gewenste moment met de juiste mensen en middelen, de taken die van haar gevraagd worden, doeltreffend en doelmatig uitvoert.

Door een continue verbetering en door permanente ontwikkeling van de medewerkers en de processen wil de huisartsenpost de hulpverlener relatie met patiënten optimaliseren. De organisatie hanteert hiertoe een kwaliteitsmanagementsysteem waarvan de effectiviteit zich richt op leiderschap, informatie en analyse, kwaliteitsplanning en evaluatie, kwaliteitsborging, kwaliteitsresultaten met uiteindelijk een tevreden klant. Kwaliteit wordt nagestreefd voor de volledige breedte van de organisatie, in primaire en secundaire processen.

Planning, uitvoering, meting en verbetering is gericht op personeelszaken en Arbo zaken, op veiligheid van klanten en medewerkers, op financiële zaken en materiële zaken en processen.

huisartsen Spoedpost OZL is sinds 2006 in het bezit van ISO, later HKZ en nu Hazo24 certificering. Dit betekent dat de organisatie regelmatig wordt bezocht door certificeerder LRQA, die onafhankelijk toeziet op naleving van de kwaliteitseisen conform de landelijk erkende normering.

Chronische Zorg programma’s (via: Chronische zorg)

De kwaliteit van de zorg geleverd via HuisartsenOZL binnen de chronische zorgprogramma’s diabetes mellitus, astma, COPD en cardiovasculair risicomanagement wordt periodiek door de zorgverzekeraars getoetst. Dit vindt plaats middels registratie van diverse proces- en uitkomstindicatoren en jaarlijkse evaluatiegesprekken.

HuisartsenOZL toetst daarnaast de kwaliteit van de geleverde zorg in de huisartsenpraktijken middels jaarlijkse visitaties van de deelnemende huisartsenpraktijken. Hierbij wordt zowel gekeken naar de geleverde medische zorg als ook de organisatie omtrent de chronische zorgprogramma’s.

De organisatie van de Chronische zorg is sinds 2016 in het bezit van Hazo24 certificering. Dit betekent dat de organisatie regelmatig wordt bezocht door certificeerder LRQA, die onafhankelijk toeziet op naleving van de kwaliteitseisen conform de landelijk erkende normering.